Podpis ministra gwarancją realizacji porozumienia

Dzisiaj (24 września 2021 r.) w MSWiA  podpisano porozumienie. Minister Wąsik stwierdził, że to dobre porozumienie jest owocem współpracy MSWiA ze stroną społeczną.

Do słów ministra odniósł się Przewodniczący Rafał Jankowski stwierdzając, że ten owoc jest na razie jeszcze niedojrzały. – Uważamy, że porozumienie mogłoby być lepsze, ale będziemy pracować, nie będziemy wyłamywać otwartych drzwi, bo drzwi do gabinetów ministrów mamy otwarte […] – W tej chwili trwa w tym ministerstwie dialog, byłoby nierozsądne z tego nie korzystać. My ze sobą rozmawiamy. Myślę, że prędzej niż później przyniesie to jeszcze lepszy skutek, niż te zapisy zawarte w naszym porozumieniu z 2018 roku.

Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi służb mundurowych – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)