Poczta Polska na skraju przepaści. Pikieta związkowców. Plan? Strajk ostrzegawczy. 

W dniu 23 kwietnia 2023 roku wszystkie trzy organizacje związkowe zrzeszone w Forum Związków Zawodowych, tj. NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej, OZZ Straż Pocztowa, NSZZ „Solidarność”-80 wzięły udział w pikiecie pracowników Poczty Polskiej pod Ministerstwem Aktywów Państwowych w Warszawie. 

Pikieta odbyła się dlatego, iż od wielu miesięcy trwa impas w zakresie dialogu pomiędzy reprezentatywnymi partnerami społecznymi, a stroną rządową oraz zarządem Poczty Polskiej. Według protestujących zagrożonych jest na dzień dzisiejszy 15 tysięcy miejsc pracy. Związkowcy domagają się również podwyżki w wysokości 800 złotych. 

Liderzy organizacji reprezentujących pracowników Poczty Polskiej zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który miałby się odbyć w dniu 16 maja w godzinach 8:00 – 10:00.