Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego na temat stanu polskiej gospodarki

W dniu 16 marca 2023 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego na temat stanu polskiej gospodarki. W debacie prócz strony społecznej uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej oraz zaproszeni eksperci i specjaliści z różnych dziedzin społecznych i gospodarczych kraju.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę reprezentował p. Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii – minister odpowiedzialny za dialog społeczny.
Ministrowie rządu odpowiedzialni za finanse, gospodarkę, politykę społeczną, klimat i środowisko, rozwój i technologię, a także aktywa państwowe przedstawili dane dotyczące aktualnego stanu polskiej gospodarki wobec bieżących wyzwań i zagrożeń.
Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Wiceprzewodnicząca RDS p. Dorota Gardias oraz członkowie RDS obecni na posiedzeniu: Pp. Rafał Jankowski, Marcin Kolasa, Dariusz Trzcionka, Krzysztof Kisielewski oraz Marek Mnich (online).
W dyskusji na temat stanu polskiej gospodarki w imieniu FZZ głos zabrał p. Jan Polaczek, który powiedział, że Rząd nie stworzył wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze finansów publicznych  tj. w edukacji, ochronie zdrowia, administracji i nie dał  impulsu dla konkurencyjności na rynku pracy. Nadmienił, że zagraża nam dziś sytuacja w której pracownik pracuje dużo, a zarabia mało -gdyż nie ma warunków popytowo-podażowych na to aby stworzyć wysoko płatne miejsca pracy.
Ponadto stwierdził, iż Rząd przedstawia swoje dane ekonomiczne, a odbiór społeczny w kontekście „realnego życia” jest zupełnie inny czego fundamentalnym przykładem jest kwestia prognoz inflacyjnych.
W dyskusji głos zabrali też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz oraz przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Do tej pory odbyło się 10 Posiedzeń Plenarnych Rady Dialogu Społecznego z udziałem Głowy Państwa, w tym 9 w Pałacu Prezydenckim, a ostatnie 29 listopada 2022 r. poświęcone było przyszłości dialogu społecznego.