Pielęgniarki spotkały się z ministrem zdrowia. Padły obietnice

Jak informuje OZZPiP, w skali kraju tylko 20% podmiotów leczniczych objętych działaniem OZZPiP realizuje wzrost wynagrodzeń grupy pielęgniarek i położnych. Problemy związane z realizacją zobowiązań wynikających z porozumienia były głównym przedmiotem spotkania.

Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok poinformowała, że Zarząd Krajowy zobowiązał ją do przekazania informacji, że środowisko oczekuje ostatecznego rozwiązania drażliwych kwestii związanych z podpisanym Porozumieniem do połowy stycznia 2020, w przeciwnym razie Związek będzie czuł się zwolniony ze zobowiązania w zakresie niepodejmowania ogólnopolskich akcji protestacyjnej.

Minister zdrowia zobowiązał się do rozwiązania zgłoszonych problemów do połowy stycznia 2020 r. i wskazał termin kolejnego spotkania podsumowującego realizację Porozumienia w tygodniu 20-24.01.2020 r.

Źródło: OZZPiP