Patkowski: postulaty Forum Związków Zawodowych, zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad założeniami przyjmowanymi do konstruowania budżetu na rok 2024