Partnerzy społeczni porozumieli się w sprawie cyfryzacji

W poniedziałek zostało podpisane Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych. Podpisy złożyli BusinessEurope, EKZZ, Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw (CEEP) i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SMEunited), by wesprzeć proces udanej transformacji cyfrowej europejskiej gospodarki i by podołać poważnym implikacjom dla rynków pracy, świata pracy i szeroko rozumianego społeczeństwa.
 
Porozumienie wspiera udaną integrację technologii cyfrowych w miejscu pracy, inwestycje w umiejętności cyfrowe, aktualizowanie umiejętności i stałą zdolność pracowników do utrzymania pracy. Porozumienie umożliwia także  pracodawcom i związkom zawodowym wprowadzanie strategii cyfrowych technologii z zachowaniem podejścia „zorientowanego na człowieka” na każdym poziomie, krajowym, sektorowym, firmowym, z uznaniem prawa do połączenia ale i odłączenia, poszanowania zasad godzin pracy.
 
Całe porozumienie jest dostępne tutaj
 
Markus J. Beyrer dyrektor generalny BusinessEurope powiedział:
 
„To porozumienie toruje drogę do zgodnej cyfrowej transformacji naszych gospodarek i zapewnia większą odporność naszych firm na jej skutki. Znaczenie tej umowy staje się jasne w czasie, gdy wielu pracowników musi korzystać z technologii cyfrowych, aby pracować na odległość. Inwestowanie w umiejętności cyfrowe jest szczególnie ważne dla przyszłości Europy. Wdrożenie tego porozumienia na szczeblu krajowym należy teraz do krajowych partnerów społecznych. Komisja Europejska powinna szanować autonomię partnerów społecznych UE.
 
Luca Visentini , sekretarz generalny EKZZ powiedział: „Związki zawodowe i pracodawcy na poziomie europejskim podpisali umowę, która mówi, że zmiany cyfrowe nie powinny być narzucane przez kierownictwo firm, lecz zarządzane we współpracy z pracownikami i ich związkami zawodowymi. Porozumienie sspiera negocjacje między związkami i pracodawcami w każdym kraju UE, w różnych sektorach, firmach i miejscach pracy. ”
 
Valeria Ronzitti, sekretarz generalny CEEP powiedziała: „To porozumienie ramowe odnosi się do kwestii, która będzie przedmiotem działań partnerów społecznych przez dziesięciolecia i powinna stać się podstawą wspólnych działań w celu dostosowania się do szybkiej ewolucji spowodowanej cyfryzacją. Usługi publiczne i „pracodawcy Internetowi” muszą nadal dostarczać niezbędne usługi wysokiej jakości, bez względu na okoliczności. Cyfryzacja powinna pomóc w realizacji tej kluczowej misji. Porozumienie opisuje również wspólny model, który można dostosować do różnych systemów stosunków pracy oraz specyfiki krajowej, lokalnej, sektorowej i przedsiębiorstwa, oferując jednocześnie partnerom społecznym model przewidywania, omawiania, negocjowania i monitorowania konkretnych rozwiązań dotyczących wielu skutków cyfryzacji.”
 
Véronique Willems, sekretarz generalny SMEunited powiedziała: „ Zawarliśmy umowę w sprawie cyfryzacji wraz z masowym rozpoczęciem korzystania z narzędzi cyfrowych podczas kryzysu COVID-19. Nasze wspólne dynamiczne podejście obejmuje wszystkie kluczowe obszary kompetencji partnerów społecznych, takie jak szkolenia, zdrowie i bezpieczeństwo, Zasady „połączenia i rozłączania”.  Zwrócenie uwagi na bezpośredni związek między pracodawcami a pracownikami w małych przedsiębiorstwach oraz specyfika MŚP powinny ułatwić sprawne wprowadzenie i stałe dostosowywanie technologii cyfrowych w MŚP oraz niezbędny dialog partnerów z korzyścią dla obu stron”.