Parlament głosuje za wzmocnieniem rad zakładowych.

 
Parlament Europejski przegłosował zdecydowaną większością głosów sprawozdanie eurodeputowanego Dennisa Radtke (EPL) w sprawie rewizji dyrektywy o europejskich radach zakładowych.
 
 
Posłowie wzywają Komisję Europejską do jak najszybszego podjęcia działań w celu usunięcia wielu niedociągnięć w obecnym prawodawstwie, które uniemożliwiają Europejskim Radom Zakładowym (ERZ) skuteczne korzystanie z ich praw.
 
Dzisiejsze zwycięstwo jest pierwszym krokiem i EKZZ będzie kontynuować walkę o poprawę praw ERZ. Komisja Europejska ma teraz trzy miesiące na ustosunkowanie się do żądań Parlamentu Europejskiego.
 
Sekretarz Konfederacji EKZZ Isabelle Schömann powiedziała:
 
Dzisiaj jest ważny dzień dla pracowników w Europie: Parlament Europejski wzywa do skutecznego korzystania z prawa pracowników do informacji i konsultacji w ponadnarodowych przedsiębiorstwach w celu reprezentowania interesów pracowników. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego, przegłosowane zdecydowaną większością głosów, nie tylko wysyła silny sygnał europejskim pracownikom, że ich głos ma znaczenie, powtarzając znane od dawna żądania EKZZ. Jest to również wyraźna prośba do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, i to już teraz, w celu wzmocnienia praw europejskich rad zakładowych do informacji i konsultacji. Są one szczególnie kluczowe dla utrzymania zatrudnienia w przypadku restrukturyzacji ponadnarodowej. Europejskie rady zakładowe stoją na czele europeizacji stosunków pracy.
 
Obecna dyrektywa wymaga przeglądu, ponieważ jest bezzębnym tygrysem. Formułuje ważne prawa dla ERZ. Jednak żadnego z nich nie da się tak naprawdę wyegzekwować: albo dlatego, że ich sformułowanie jest zbyt niejasne, albo dlatego, że nie wiążą się z nimi żadne sankcje odstraszające. Komisja Europejska powinna teraz zlikwidować zidentyfikowane luki.
 
EKZZ będzie kontynuować walkę o poprawę praw ERZ. Dzisiejsze zwycięstwo to pierwszy krok, po którym muszą nastąpić kolejne. Jedno jest pewne: każda propozycja KE musi nieść ze sobą pewność prawną i przewidywalność. Piłka jest teraz po stronie Komisji, aby jak najszybciej zainicjowała konsultacje z partnerami społecznymi. ERZ czekały wystarczająco długo”.