OPOLSKIE W DIALOGU

W dniu 11 grudnia 2019 roku w Kędzierzynie- Koźlu w kinie Twierdza odbyło się spotkanie w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu, podczas którego debatowano o mocnych i słabych stronach opieki medycznej. 

Tego typu spotkanie zostało zorganizowane po raz pierwszy w Kędzierzynie – Koźlu przez Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę i Krystynę Ciemniak, Wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą Forum Związków zawodowych woj. opolskiego, Przewodniczącą ds. ochrony zdrowia i opieki społecznej przy WRDS w Opole. W spotkaniu udział wzięło  ponad 170 mieszkańców.

Na spotkanie przybyło liczne grono przedstawicieli  Forum Związków Zawodowych woj. opolskiego. Wśród uczestników spotkania znaleźli się również: emeryci i renciści, uczniowie szkół średnich i studenci, Prezydent 

Miasta Sabina Nowosielska, Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, Przewodniczący Rady Miasta dr Ireneusz Wiśniewski, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, prokurator rejonowy Eugeniusz Węgrzyk, zastępca komendanta powiatowego policji Piotr Kordek. Na spotkaniu Marszałka województwa reprezentował Wicemarszałek Roman Kolek. W spotkaniu brali udział  burmistrzowie, wójtowie, radni powiatu i miasta, przedstawiciele instytucji opieki zdrowotnej, dyrektorzy szkół, szpitali i przychodni.

Prelegentami z ramienia ochrony zdrowia powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego byli:

1. Janusz Prokopczuk dr n.med. spec. kardiolog

2. Ewa Odulińska dyrektor POZ

3. Maciej Sławski lek. med. spec. chirurgii ogólnej

4. Rafał Olejnik lek.med. spec. urolog FEBU

5. Sabina Nowosielska – Prezydent Kędzierzyna – Koźla 

Życzenia świąteczne Bożonarodzeniowe  oraz Szczęśliwego Nowego 2020 roku przekazała również Pani poseł Wioletta Porowska, wcześniejsza Przewodnicząca WRDS w Opolu. Życzenia zostały przekazane na ręce Pani Krystyny Ciemniak, prowadzącej konferencję.

Należy zauważyć ogromne zainteresowanie konferencją, szczególnie osób młodych a Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego odniosło ogromny sukces.

       Korzystając z tego, że wśród uczestników konferencji było około 50 członków Forum Związków Zawodowych. Krystyna Ciemniak Przewodnicząca, ZW FZZ w Opolu przeprowadziła szkolenie w ramach działań WRDS oraz Komitetu Monitorującego woj. opolskiego.