Opłaty za mieszkanie to ponad 40% płacy minimalnej w 11 państwach UE

Pracownicy z płacą minimalną w 11 państwach członkowskich UE wydają co najmniej 40% swoich dochodów na czynsz, jak pokazują nowe badania opublikowane przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

Z kolei w pięciu krajach osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin wydają niewiele mniej niż połowę swoich zarobków na opłacenie żywności, ogrzewania i transportu. W kolejnych pięciu czynsz stanowi od 41% do 48% ich płacy.

Wyniki wskazują, że ustawowe płace minimalne w całej UE są niewystarczające i sprawiają, że pracownicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. W 20 państwach członkowskich ustawowa płaca minimalna jest ustalona poniżej unijnego progu zagrożenia ubóstwem (60% mediany płacy krajowej), a także poniżej 50% średniej płacy.

Państwo
Średni miesięczny koszt czynszu mieszkania dwupokojowego
Miesięczna płaca minimalna w euro
Średni czynsz jako % miesięcznej ustawowej płacy minimalnej
Bułgaria
152
286
53
Chorwacja
207
497
42
Czechy
145
504
29
Estonia
260
540
48
Francja
487
1,521
32
Niemcy
458
1,516
30
Grecja
269
586
46
Węgry
211
424
50
Irlandia*
784
1,613
49
Łotwa
139
430
32
Litwa
139
555
25
Luxembourg
1064
2,089
51
Malta
153
761
20
Holandia
588
1,615
36
Polska
222
506
44
Portugalia
301
600
50
Rumunia
174
429
41
Słowacja
147
520
28
Słowenia
240
886
27
Hiszpania
489
900
54
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie płacy minimalnej. Ale w obecnej formie nadal dyrektywa pozwala na ustalanie ustawowych płac minimalnych poniżej granicy ubóstwa. Adekwatność ustawowych płac minimalnych musi uwzględniać rzeczywiste koszty utrzymania i potrzebne są silniejsze środki wspierające rokowania zbiorowe. Będą to jedne z poprawek popieranych przez EKZZ, które zostaną rozpatrzone przez Komisję Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego 11 listopada.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
„Kiedy czynsz stanowi połowę twojej pensji, stajesz przed bardzo trudnymi wyborami w kwestii innych podstawowych kosztów utrzymania: czy wyłączysz ogrzewanie na zimę, pomijasz posiłki, kupujesz jedzenie złej jakości, czy wysyłasz dzieci do szkoły w zniszczonych butach i ubraniu?
Przed tymi niemożliwymi wyborami stają dziś miliony ludzi pracujących w pełnym wymiarze godzin w całej Europie – opiekunowie, sprzątaczki, kasjerzy i inni niezbędni pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez pandemię. Jest to niedopuszczalne i niweczy cały sens płacy minimalnej. Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnili, że płace minimalne nigdy nie doprowadzą pracowników do życia  w ubóstwie i aby wsparli układy zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie naprawdę sprawiedliwych wynagrodzeń
Uwagi:

Średni czynsz obliczył Europejski Instytut Związków Zawodowych na podstawie danych z 2019 roku z unijnego badania dochodów i warunków życia
Dane płacowe za 2019 r. z Bazy Płac Minimalnych WSI
*Dane z Irlandii pochodzą z 2018