opinia-w-sprawie-informacji-o-złożonych-wnioskach-o-dopuszczenie-do-udziału-w-postępowaniu-2