Opinia FZZ do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych