Opinia FZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw