Opinia FZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw