Opinia FZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa