Opinia FZZ do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej