Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu Ustawy z dnia 11 lipca 2022 roku o sporach zbiorowych pracy