Opinia Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 147)