Opinia Forum Związków Zawodowych do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.