Opinia Forum Związków Zawodowych do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo oświatowe