Opinia Forum Związków Zawodowych do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług