Opinia Forum Związków Zawodowych do art. 1 ust. 1 pkt. 4) i 18) rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 1586)