Opinia dotycząca projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu rządowego pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2019-2020”