Opinia do projektu zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz interesariuszami na lata 2020-2023