Opinia do projektu wniosku o ratyfikacje Poprawek z 2018 r. do Konwencji MOP o pracy na morzu (skonsolidowanej) z 2006 r.