Opinia do projektu ustawy z dnia 21 maja 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID- 19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw- tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0