Opinia do projektu ustawy o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020