Opinia do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu, dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego