Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich