Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrównanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela