Opinia do poselskiego projektu ustawy o zimnie ustawy szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19