Olbrzymia większość związków zawodowych domaga się wprowadzenia prawa w UE na rzecz uczciwych płac

Przytłaczająca większość europejskich związków zawodowych, które reprezentują 45 milionów pracowników zagłosowała za wprowadzeniem w Unii Europejskiej nowego prawa, wspierając w ten sposób ideę godnej płacy minimalnej i układów zbiorowych.
Po całościowej i otwartej debacie , członkowie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) poparli wniosek o wypracowanie europejskiej dyrektywy – głosów „za” było 85%! W głosowaniu wzięło udział 87 krajowych organizacji związkowych plus 10 europejskich organizacji sektorowych.
To dobra presja na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by przedstawiła – a obiecała to zrobić w ciągu 100-u dni – propozycję dyrektywy, której celem będzie  zapewnienie, „że każdy pracownik w naszej Unii ma godną płacę minimalną”.
EKZZ wykorzysta otrzymany mandat, by wezwać Komisję to przygotowania dyrektywy, która zapewni, że:
– państwa członkowskie nie mogą ustanowić obowiązującej płacy minimalnej poniżej poziomu przyzwoitości *
– nastąpi koniec z nieuczciwymi praktykami, takimi jak potrącenia przez pracodawcę z ustawowej płacy minimalnej
– prawo do układów zbiorowych będzie zagwarantowane, promowane i chronione w każdym państwie członkowskim.
Poparcie ze strony związków zawodowych jest warunkowe: domagamy się gwarancji, że jeśli w jakimś państwie płace są ustanawiane na podstawie układów zbiorowych, to nie będzie ono zobligowane do wprowadzenia do swojego sytemu ustawowej płacy minimalnej.
Zastępca sekretarza generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
„Płace minimalne i tak nie odsuwają w pełni ryzyka życia pracownika w biedzie aż w 17 państwach członkowskich – to  może dla kogoś podważać cały sens płacy minimalnej.
Komisja Europejska otrzymała jednak od związków zawodowych przytłaczające poparcie dla idei dyrektywy i ma teraz możliwość skończenia z tym skandalem. Oczekujemy, że zobowiązanie opracowania takiej dyrektywy pojawi się w przemówieniu przewodniczącej Komisji w jej przemówieniu „o stanie UE” (state of the Union) w połowie września.
Każda dyrektywa musi jednocześnie pomóc pracownikom w uzyskaniu prawdziwie godziwej płacy przez zapewnienie, że jego prawo do układu zbiorowego jest uznawane przez pracodawcę i państwo członkowskie i że w szczególności zapobiega ono niszczeniu związków zawodowych. Działanie na rzecz wzrostu płac jest konieczne jak nigdy dotąd, by uratować miliony miejsc pracy, co z kolei wpłynie pozytywnie na wzrost popytu gospodarczego osłabionego w następstwie blokady ”.
 
Wyjaśnienia:
* 60% mediany i 50% średniego wynagrodzenia (na podstawie krajowych wynagrodzeń brutto w pełnym wymiarze godzin)
Pełna odpowiedź Komisji Europejskiej na podstawie konsultacji o płacy minimalnej jest tu:  https://www.etuc.org/en/document/reply-etuc-2nd-phase-consultation-social-partners-fair-minimum-wages 
Ustawowa płaca minimalna i tak utrzymuje w 17 państwach EU pracowników na poziomie biedy:  https://www.etuc.org/en/pressrelease/statutory-minimum-wages-leave-workers-risk-poverty-least-17-eu-member-states