Okrutne lato dla 38 mln pracowników, których nie stać na wakacje

 
Ponad 38 milionów ludzi w Europie nie może sobie pozwolić na tygodniowe wakacje pomimo, że pracują.  Tak wynika z badań Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).
 
Kryzys związany z kosztami życia zwiększa presję na ludzi pracy, a coraz więcej osób zgłasza trudności z wiązaniem końca z końcem i sprawia, że urlopy są jeszcze bardziej poza zasięgiem wielu rodzin.
 
Od 2019 r. w ponad połowie państw członkowskich UE wzrósł odsetek osób, których nie było stać na wakacje. Co więcej – w 11 krajach wzrósł odsetek osób pracujących, których nie stać na urlop,.
 
Rumunia, Grecja i Litwa mają najwyższy odsetek pracowników, którzy nie mogą wyjechać na tygodniowe wakacje. Z kolei Włochy (8 mln), Hiszpania (4,6 mln) i Francja (4,1 mln) mają największą liczbę pracowników, którzy nie korzystają z przerwy wakacyjnej z powodów finansowych.
 
Zbiega się to ze wzrostem udziału w zyskach europejskich firm, co oznacza, że dyrektorzy i akcjonariusze gromadzili między sobą więcej pieniędzy ze szkodą dla pracowników.
 
Kraje, w których wzrósł udział osób pracujących, których nie stać na wakacje:
 
 
Kraj
2019%
 
2020%
 
Szacowana całkowita liczba 2020
 
 
 
Bułgaria
 
 
 
22.4
 
 
 
27.2
 
 
 
839.732
 
Dania
 
6.4
 
7.5
 
191.654
 
Grecja
 
41.3
 
43.4
 
1.629.245
 
Hiszpania
 
24.3
 
25
 
4.601.587
 
Finlandia
 
6.5
 
7.7
 
176.986
 
Chorwacja
 
39.5
 
39.7
 
613.049
 
Litwa
 
28.6
 
41
 
373.660
 
Luxemburg
 
7.7
 
7.9
 
21.702
 
Łotwa
 
19.4
 
21.2
 
178.163
 
Malta
 
25.3
 
26.7
 
65.324
 
Rumunia
 
45.7
 
47
 
3.925.812
 
 
 
Dane są oparte na analizie „mikrodanych” Eurostatu, które nie są publicznie dostępne, przeprowadzonej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych, niezależne centrum badawcze ETUI. Całkowita liczba pracowników, których nie stać na urlop, została obliczona przez ETUI na podstawie wartości procentowych podanych przez Eurostat.
 
„Ubóstwo wakacyjne” najprawdopodobniej jeszcze się powiększy w wyniku kryzysu kosztów utrzymania i inflacji, co podkreśla potrzebę uzyskania przez pracowników w całej Europie przyzwoitej podwyżki płac tego lata.
 
EKZZ wzywa do podjęcia pilnych środków w celu rozwiązania problemu płacowego w Europie. UE i rządy państw muszą również wspierać ludzi pracy środkami łagodzącymi kryzys cen energii i żywności oraz zapewniając wsparcie dochodów.
 
Komentując wyniki badań, zastępca Sekretarza Generalnego ETKZZ Esther Lynch powiedziała:
 
Mamy czas letnich wakacji, ale nie są one dane dla milionów pracujących ludzi, którzy nie mogą sobie na nie pozwolić mimo pracy tydzień w tydzień.
 
Wakacje nie powinny być luksusem. Wakacje są ważnym elementem zapewniania zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, nie mogą więc być nieosiągalne dla wielu osób. Nie może tak być, że będą się teraz zmartwić, czy położą jedzenie na stole i zapłacą czynsz w obliczu kryzysu związanego z kosztami utrzymania.
 
Tymczasem życie jest plażą dla szefów, którzy wykorzystali pandemię, aby zgarnąć jeszcze więcej zysków generowanych przez ich siłę roboczą. Rosnące nierówności urlopowe pokazują, że europejska gospodarka nie pracuje dla ludzi pracy.
 
UE i rządy państw mają obowiązek chronić i wzmacniać układy zbiorowe jako najlepszy sposób na zapewnienie, aby ludzie pracy mieli sprawiedliwy udział w zyskach i mogli sobie pozwolić na radość życia, a nie tylko na przetrwanie.
 
Bez uczciwej podwyżki płac pracodawcy i politycy wrócili z własnych wakacji, aby stawić czoło jesieni gniewu, a potem zimy niezadowolenia„.
 
Uwagi

Tabela 1: Odsetek łącznej liczby ludności i pracowników, których nie stać na wakacje we wszystkich krajach

Kolumna E w tabeli 1 pokazuje odsetek pracowników, których nie stać na urlop. Na przykład liczba w Austrii wynosi 0,073136317, co oznacza, że 7,3% austriackich pracowników nie może sobie pozwolić na wakacje.

Tabela 2:  Szacunkowa liczba pracowników, których nie stać na wakacje we wszystkich krajach

Kolumna E w tabeli 2 pokazuje szacunkową liczbę pracowników, których nie stać na urlop na podstawie wartości procentowej w tabeli 1. W Austrii udział 7,3% oznacza, że 283.903 pracowników nie stać na urlop.