Obchody 30-lecia jubileuszu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

W bieżącym roku mija 30 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Oficjalne jubileuszowe obchody rozpoczęły się 5 października
2021 r. Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, następnie odbyła się uroczysta gala, uświetniona wyjątkowym koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

26 marca 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał wpisu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej do rejestru związków zawodowych, działających na terytorium RP. Jak podkreślił Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Pan Marcin Kolasa, to wówczas rozpoczęła się obrona praw, godności, interesów funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza.

Podczas uroczystej gali, w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Przewodniczący Zarządu Głównego Pan M. Kolasa uhonorował zaproszonych Gości medalem XXX-lecia Związku. Wśród odznaczonych znaleźli się założyciele NSZZ FSG oraz byli przewodniczący władz krajowych. Minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłych działaczy związku.

W trakcie obchodów, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Sztandarowi NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Przewodniczącemu NSZZ FSG Panu Marcinowi Kolasie nadano medal 30-lecia NSZZ Policjantów.
W imieniu Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Pani Doroty Gardias, przekazano na ręce Przewodniczącego NSZZ FGS list, w którym Przewodnicząca FZZ, dziękując w imieniu całego ruchu związkowego za dotychczasową współpracę, życzyła owocnej kontynuacji podjętych działań oraz kolejnych sukcesów na drodze dialogu społecznego.