O co walczą pracownicy cywilni służb mundurowych?

 
Polecamy zapoznać się z postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, utworzonego przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników cywilnych poszczególnych służb mundurowych. Komitet tworzą – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Policji (FZZ), Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej (FZZ), Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rządowej, KM NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji. 
 
Należy pamiętać, iż postulaty Komitetu, wciąż nierealizowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, są jednym z ważniejszych elementów, fundamentujących wydajność i efektywność służb, mających za zadanie dbać o bezpieczeństwo narodowe. Pozorowanie dialogu, unikanie merytorycznej dyskusji, zasłanianie się kwestiami dotyczącymi potrzeby wdrażania (pozornych) oszczędności doprowadzą do poważnego kryzysu kadrowego, dla którego skutkiem będzie dalsze osłabienie ekspozytury Państwa Polskiego.