NSZZ Policjantów jest pewny, że propozycja MSWiA nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu.