Posiedzenie WRDS w Poznaniu

W dniu 1 października 2019 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Prezydium i Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący Krzysztof Małecki przedstawił porządek obrad rady, który wyczerpywały trzy tematy: sytuacja Portu Lotniczego Poznań – Ławica w aspekcie rozwoju miast i regionu, perspektywy rozwoju obszaru konińskiego oraz zmiany w szkolnictwie zawodowym.

Na posiedzeniu plenarnym WRDS przewodniczący po przywitaniu członków i zaproszonych gości, wręczył nominację Andrzejowi Szaremu przewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów Regionu Wielkopolskiego reprezentującego Forum Związków Zawodowych. Zarząd Wojewódzki FZZ reprezentowali także wiceprzewodniczący: Anna Klitkowska i Mieczysław Szalbierz.

W temacie lotniska poznańskiego prezentację przedstawił i omówił prezes Zarząd Portu Lotniczego Poznań – Ławica Mariusz Wiatrowski, który przybliżył statystykę dotyczącą dynamicznego rozwoju w przewozach pasażerskich i Cargo. Poznań jest drugim po Katowicach najprężniej rozwijających się portem lotniczym z liczbą pasażerów za 2018 r. przekraczającą 2,5 miliona pasażerów. Oprócz sukcesów prezes omówił bezprecedensową w skali naszego kraju sytuację związaną z wypłatą odszkodowań z tytułu spadku wartości działek i pogorszenia klimatu akustycznego wewnątrz budynków mieszkalnych w strefie ograniczonego użytkowania. Wielomilionowe kwoty odszkodowań hamują rozwój tak ważnego partu dla miast i regionu. Członkowie WRDS wnieśli propozycję opracowania stanowiska w tej sprawie i zainteresowanie tematem RDS. Padła także propozycja nadzwyczajnego posiedzenia WRDS z udziałem przedstawicieli sądownictwa i stowarzyszenia biegłych sądowych. Członek WRDS z ramienia ZW FZZ Andrzej Szary odnosząc się do postulatów wsparcia spółki lotniczej, zwrócił uwagę na drugą stronę sporu o odszkodowania, która na posiedzeniu nie jest reprezentowana, a są to mieszkańcy strefy ograniczonego użytkowania – Przeźmierowa i okolic.

Drugim tematem posiedzenia WRDS była perspektywa rozwoju regionu konińskiego, którą referowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Markiem Sytkiem. W tym temacie głos zabierał wiceprzewodniczący ZW FZZ Piotr Rybiński z ZE PAK Konin, który pełni jednocześnie funkcję członka PRRP w Koninie. Decyzja środowiskowa o odkrywce Ościsłowo został przełożona na 12/2019, a bez niej trudno będzie utrzymać zatrudnienie w branży energetyczno – górniczej i wzrostu bezrobocie i pauperyzacji tysięcy rodzin. Działania samorządu nakierowane na inwestycje innowacyjne wymagają czasu i strategicznych dużych inwestorów. Brak Programu rządowego dla Wielkopolski Wschodniej (porównanie z Programem dla Śląska)dodatkowo utrudnia restrukturyzację tego sektora gospodarki. Szansę daje inicjatywa Komisji Europejskiej – Platforma dla Terenów Górniczych, gdzie 42 regiony w Europie otrzymają 15 mld euro. W wyniku dyskusji postanowiono zwrócić się do rządu o stworzenie Programu dla Wielkopolski Wschodniej oraz po przesłaniu przez Piotra Rybińskiego informacji pisemnej nt. odmów przyznania emerytur dla górników , przekazanie do RDS celem dalszego procedowania.

Trzecim tematem były zagadnienia szkolnictwa zawodowego i ostatnie zmiany w ustawie, które weszły w życie od 1 września 2019 r. Zmiany przedstawiał Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, który podkreślił konieczność zmian w celu zwiększenia ilości i jakości kształcenia zawodowego w regionie (jesteśmy liderem rzemiosła polskiego). Wielkopolski Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga omówił sytuację w oświacie wielkopolskiej oraz na ręce przewodniczącego WRDS Krzysztofa Małeckiego przekazał zaproszenie na Konferencję w Turku w dniu 8 października 2019 r., podczas której będą omawiane sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym. Członkowie WRDS zgodzili się, aby tym tematem zajęło się po wyborach parlamentarnych Prezydium WRDS.

W sprawach różnych przewodniczący WRDS poinformował o nadaniu biegu uchwale WRDS z dnia 28 marca 2019 r. ws. trzeciego sygnału, konieczności zaopiniowania Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku do dnia 23 października 2019 r. oraz ustalonej na Prezydium WRDS daty następnego posiedzenia na 17 grudnia 2019 r.

Sporządził: Krzysztof Małecki