Notatka z posiedzenia Rady Programowej ds. Kompetencji

5 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Rady Programowej ds. Kompetencji. W trakcie spotkania zaprezentowano:

  1. Inicjatywę WorldSkills Poland, której zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych.

  2. Przedstawiono wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego „Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki”.

  3. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badan Edukacyjnych w związku z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.

  4. Podsumowano V edycję konkursu „Pracodawca Jutra”.

Rada Programowa ds. Kompetencji jest jednym z elementów Systemu Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem Rady Programowej jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w radach sektorowych oraz wdrażanie zaleceń w obszarze nauki i edukacji. W składzie Rady Programowej znaleźli się przedstawiciele, organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających instytucje edukacyjne. Forum Związków Zawodowych reprezentuje Paweł Nowak, stały ekspert w Podzespole ds. reformy rynku pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.