Posiedzenie BASTUN

W dniach 1-2 października br. w Kopenhadze odbyło się posiedzenie BASTUN poświęcone sprawiedliwej mobilności pracowników.

Podczas spotkania w którym FZZ reprezentował p. Jan Polaczek – Specjalista ds. międzynarodowych, dyskutowano przede wszystkim o Planie Działania krajów bałtyckich i skandynawskich związanym z umowami zbiorowymi.

Ponadto:
• Poinformowano, że Związek Duńskich Elektryków opracował 7-punktowy program ich pracy z UE. Prawdopodobnie niektóre z tych punktów będą dyskutowane na poziomie BASTUN na następnym spotkaniu BASTUN;
• Pracodawcy w krajach skandynawskich współpracują ze związkami zawodowymi państw bałtyckich, Niemcami, Holandią i Polską i są w trakcie ustalania Programu Działania związanego z mobilnością pracowników;
• Dyskutowano o wspólnym stanowisku państw i roli jaką odgrywa ELA (Europejska Agencja Pracy);
• Stwierdzono, że należy bardziej skoncentrować się na zapewnieniu, że również pracownicy urodzeni za granicą będą mogli wejść na rynek pracy i uzyskać takie same warunki jak wszyscy inni;

Ustalono zwrócenie się do MOP i stosowanie się do konwencji MOP podczas omawiania sytuacji pracowników-imigrantów i dyskutując temat pracowników delegowanych.