Na szczycie UE uzgodniono „Plan Strategiczny na lata 2019-2024″

Komentując fakt przyjęcia przez przywódców UE sześciu-stronicowy Plan strategiczny na lata 2019-2024, Luca Visntini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:
„ Jestem zadowolony, że szefowie rządów przyjęli tekst dotyczący budowy neutralnej klimatycznie zielonej  gospodarki, uczciwej i socjalnej Europy i wspomnieli o potrzebie wdrożenia Europejskiego Filara Spraw Socjalnych. Jeśli to będzie zrobione w cztery lata, Europa stanie się znacznie lepszym miejscem.
Ten Plan ma większą szansę realizacji, kiedy to główne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim także przyjmą program, który będzie jeszcze bardziej precyzyjny w opisaniu metod dochodzenia do celu w sprawach socjalnych i środowiskowych we wszystkich obszarach, w tym w gospodarce i polityce zewnętrznej.
Wielu spraw nie ma w Planie, a powinny, w tym takie jak inwestycje w dobrej jakości miejsca pracy i usługi publiczne, unikanie podatków przez wielonarodowe korporacje, poprawa konwergencji plac i wzmocnienie dialogu społecznego i układów zbiorowych w każdym państwie członkowskim.
Co jest życiowo ważne dla naszej przyszłości to skoncentrowanie się na uzgodnionym planie budowy neutralnej klimatycznie, zielonej, uczciwej i socjalnej Europie”.
Luca Visentini