Międzynarodowa konferencja w ramach projektu MoveS

W dniu 27.02.2020r., na zaproszenie Pani prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, brałam udział w międzynarodowym projekcie „Free Movement of Workers and Social Security Coordination”, (MoveS).

Strona polska bierze udział w tym projekcie, który jest finansowany przez Komisję Europejską, a powołani są niezależni eksperci z 32 krajów europejskich. Konferencja podzielona była na dwie sesje. Pierwsza dotyczyła zagadnień związanych z delegowaniem pracowników
w kontekście nowych przepisów dotyczących swobody przemieszczania się i koordynacji a druga poświęcona była zagadnieniom związanym
z orzecznictwem sądów w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

Seminarium miało na celu podniesienie świadomości partnerów społecznych, pracowników, sędziów, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz naukowców.

W konferencji brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, polscy przedstawiciele władzy właściwej i instytucji właściwych oraz polscy
i unijni eksperci, którzy zajmują się podaną wyżej tematyką.

W czasie spotkania przedstawiono problemy i przeszkody, które powstają na obecnym etapie stosowania regulacji dotyczących swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Całość seminarium prowadziła pani prof. dr hab. Gertruda Uścińska, ekspert krajowy MoveS.

Notatkę przygotowała:

Krystyna Ciemniak – Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego