List od nowej p.o. Sekretarz Generlanej EKZZ Esther Lynch po wyborze Luca Visentiniego na funkcję Sekretarza Generalnego MKZZ

Do członków Komitetu Wykonawczego

Do organizacji członkowskich 

Drodzy Koledzy,

Dziś jest mój pierwszy dzień jako pełniącej obowiązki Sekretarza Generalnego EKZZ. To niesamowity zaszczyt przewodzić i służyć ruchowi związkowemu.

Jak wiecie, obejmuję to stanowisko do czasu spotkania Komitetu Wykonawczego w grudniu br.. Zacznę od podziękowania Luce za jego przywództwo i poświęcenie w ciągu ostatnich ośmiu lat. Luca ma imponującą listę osiągnięć jako Sekretarz Generalny EKZZ. Będziemy mieli okazję odpowiednio to zauważyć na naszym Kongresie w maju. Wiem, że przyłączycie się do mnie, życząc Luce powodzenia w objęciu stanowiska Sekretarza Generalnego ITUC.

Koledzy! Ochrona pracowników leży u podstaw wszystkiego, co robimy jako związkowcy w EKZZ. Jednak nasza zdolność do wprowadzania pożądanych zmian w Europie będzie zależała od dwóch rzeczy: po pierwsze naszej zdolności do rozwoju i wzmacniania naszego ruchu, a po drugie naszej zdolności do rozwijania wspólnej wizji, która inspiruje ludzi pracy i wokół której mogą się zjednoczyć nasi członkowie.

Dlatego w nadchodzącym okresie skupię się przede wszystkim na wzmacnianiu naszego ruchu, wspieraniu Was, naszych członków w rozwoju, zwiększaniu liczby członków, zwiększaniu liczby pracowników objętych układem zbiorowym, zwiększaniu liczby rozwiązań dostarczanych poprzez dialog społeczny. Moim celem jest większy, silniejszy i bardziej skoordynowany europejski ruch związkowy.

Moim drugim priorytetem jest zbudowanie wspólnej wizji, z którą będziemy zmierzać do naszego kongresu w Berlinie w maju 2023 r. Tylko zjednoczona i silna EKZZ będzie w stanie wprowadzić zmiany, które zatwierdzi Kongres. Słuchanie, dyskutowanie i praca nad znalezieniem porozumienia w sprawie priorytetów zbuduje jedność celu, co pozwoli nam realizować sprawy ważne dla naszych członków. Wspólne działanie pozwoli nam wygrać.

Na koniec kilka praktycznych szczegółów. Mój e-mail pozostanie ten sam elynch@etuc.org, a e-mail Sekretarza Generalnego generalsecretary@etuc.org zostanie przeniesiony na mnie. Dzięki temu nie przegapimy żadnej ważnej informacji i zapewnimy płynne przejście.

Mój numer telefonu komórkowego pozostaje ten sam +32470333643, a kontakty do biura Sekretarza Generalnego Emanueli i Coline również pozostają takie same.

Zgodnie z przyjętą procedurą grudniowy Komitet Wykonawczy EKZZ (6-7 grudnia) zostanie poproszony o wyrażenie zgody na objęcie stanowiska Sekretarza Generalnego przez pełniącego obowiązki Sekretarza Generalnego ze skutkiem natychmiastowym. Decyzja zostanie podjęta w drodze tajnego głosowania. To głosowanie odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego, a więcej informacji na ten temat zostanie podanych wkrótce.

Liczę na dalsze wsparcie, zachętę i współpracę. Razem wygramy.

Z solidarnym pozdrowieniem!

Ester Lynch,

Pełniąca obowiązki Sekretarza Generalnego EKZZ