List europejskich partnerów społecznych do Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie naruszenia autonomii partnerów społecznych w RDS

Szanowny Panie Prezydencie,

Autonomia partnerów społecznych jest fundamentalnym elementem dialogu społecznego, gwarantowanym przez prawo międzynarodowe i europejskie.

Ponadto dialog społeczny jest kluczowym instrumentem do walki z ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami Covid-19 i rządy w całej Europie powinny wspierać partnerów społecznych, aby odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu.

Dlatego nie rozumiemy nowo przyjętych przepisów, które pozwalają Premierowi RP na jednostronne odwoływanie członków RDS w czasie trwania pandemii COVID19.

Jako europejscy partnerzy społeczni jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją  – szanując Pana decyzję o skierowaniu  nowo przyjętych przepisów dotyczących Rady Dialogu Społecznego do Trybunału Konstytucyjnego i uznając ją jako krok w dobrym kierunku – wzywamy Pana aby użył Pan wszelkich możliwych prerogatyw w celu powstrzymania aby tego niedopuszczalnego naruszenia autonomii partnerów społecznych.

Wzywamy Pana do podjęcia rozmów z polskim rządem aby ten pracował wspólnie z polskimi partnerami społecznymi  w zwalczaniu i minimalizowaniu skutków pandemii COVID19.

Ponadto informujemy, że Komisja Europejska wspiera nas w tej kwestii jako że jesteśmy zdania, że Ustawa ta nie respektuje podstawowych wartości UE.

Podpisane: Luca Visentini (Sekretarz Gegenralny EKZZ), Markus J. Beyrer (Dyrektor Generalny Business Europe), Sekretarz Generalna CEEP (Valeria Ronzitti), Sekretarz Generalna SMEunited (Veronique Willems)