List do liderów UE w sprawie Iranu i Libii

8.01.2020
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen
Wysoki Przedstawiciel UE Joseph Borrell
Premier Chorwacji Andriej Plenković
Minister Spraw Zagranicznych Chorwacji Gordan Grlić Radman
Eskalujące międzynarodowe napięcie: Iran i Libia
Jako reprezentanci 45 milionów związkowców w Europie i 200 mln na całym świecie, oczekujemy waszej szybkiej akcji podczas spotkania Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE w piątek 10 stycznia 2020 roku, która będzie odpowiedzią na rosnące napięcie wokół Iranu i Libii. Już w stanowisku EKZZ wydanym na początku tygodnia (jest tu: https://www.ituc-csi.org/the-ituc-calls-on-the-governments ) jesteśmy wspólnie zdeterminowani, by przekonywać międzynarodową społeczność o konieczności podjęcia kroków na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz zaprzestania działań prowadzących do konfliktu i wojny.
W obu przypadkach jesteśmy przeciwko zewnętrznej ingerencji i rozmieszczaniu broni, używania dronów, rozkwitowi handlu bronią i zagrożeniu nuklearną eskalacją. Namawiamy Unię Europejską, by uczyniła co w jej mocy, by promować dialog i negocjacje oraz poszukiwać dyplomatycznych rozwiązań.
Ludzie pracy są zawsze pomiędzy pierwszymi, którzy cierpią z powodu narastania nacjonalizmów i międzynarodowego napięcia albo jako ofiary przemocy albo pierwsze ofiary ograniczeń demokratycznych wolności. Zwracamy się do naszych demokratycznie wybranych rządów, by promowały dialog na rzecz pokoju, utrzymanie umowy dotyczącej irańskiego programu jądrowego i ochronę Libii przed obcą interwencją.
Jesteśmy gotowi, jako reprezentanci ludzi pracy w Europie i na świecie współpracować z władzami UE w każdej formie, która stawia ludzi i pokój ponad przemoc i wojnę.
Wasi
Sharan Burrow, sekretarz generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych
Luca Visentini, przewodniczący EKZZ