Liczba zgonów w miejscu pracy rośnie w 12 krajach UE

Zgony w pracy będą nadal nękać Europę przez dekadę dłużej niż wcześniej przewidywano po wzroście liczby wypadków śmiertelnych w prawie połowie państw członkowskich, wynika z nowych badań związków zawodowych.

Obecnie przewiduje się, że śmiertelne wypadki przy pracy będą trwać do 2062 r. w oparciu o obecny wskaźnik – siedem lat dłużej niż wcześniej oczekiwano.

Opóźnienie to nastąpiło po wzroście rocznych zgonów w pracy w 12 krajach w latach 2019–2020, w szczególności we Włoszech (+285), Hiszpanii (+45) i Portugalii (+27).

EKZZ wzywa UE i rządy krajowe do powstrzymania zgonów w miejscu pracy poprzez poparcie swojego manifestu Zero Śmierci w Pracy, który ma obecnie ponad 150 zwolenników, w tym ministrów krajowych, posłów do Parlamentu Eeuropejskiego, ekspertów i przywódców związków zawodowych.

Państwo

Liczba wypadków 2020

Zmiana wobec 2019

Włochy 

776

+285

Hiszpania 

392

+45

Portugal

131

+27

Czechy 

108

+13

Cypr

16

+6

Polska 

190

+6

Malta 

7

+4

Bułgaria 

88

+3

Belgia

54

+2

Chorwacja

45

+2

Słowenia

17

+2

Litwa 

38

+1

W oparciu o nową prognozę, zgony w miejscu pracy będą się utrzymywać aż do następnego stulecia we Włoszech i na Węgrzech. Zgodnie z obecnymi trendami, zgony w miejscu pracy nigdy nie zostaną wyeliminowane w Hiszpanii czy Francji.

Należy spodziewać się kolejnych 25 166 zgonów w miejscu pracy w całej Europie w latach 2021–2029, jeśli wypadki śmiertelne utrzymają się na tym poziomie, jak w poprzedniej dekadzie.

Przewidywania dla niektórych państw UE:

Rok , w którym nie będzie śmierci w pracy

Śmierci oczekiwane w latach 2021 -2029

Zmiana w porównaniu do poprzednich prognoz (w latach)

UE 27

2062

25,166

+7

Niemcy

2043

2,679

-1

Włochy

2124

4,664

+82

Francja

nigdy

6,325

NA

Portugalia

2032

560

+2

Austria

2035

545

-2

Polska

2028

504

+1

Czechy

2057

794

+5

Hiszpania

nigdy

3,233

NA

Rumania

2035

1,136

-1

Węgry

2173

655

NA

Uwaga: W tabeli przedstawiono wyniki analizy prognoz dla wybranych państw członkowskich, z nowo oszacowanym zerowym horyzontem zgonów i przewidywaną liczbą zgonów w latach 2021–2029. Na przykład obecnie przewiduje się, że wypadki śmiertelne we Włoszech skończą się w 2124 r. – 82 lata później niż poprzednia prognoza przeprowadzona w ubiegłym roku. Analizy prognostyczne zostały przeprowadzone osobno dla każdego wybranego państwa członkowskiego oraz dla UE27 jako całości.

Ministrowie pracy Słowacji i Słowenii podpisali teraz manifest EKZZ, pod którymliczba ministrów popierających działania niezbędne do zakończenia zgonów w pracy jest dwucyfrowa.

Manifest podpisali również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Grupy S&D i współprzewodniczący grup Zielonych i Lewicy w Parlamencie Europejskim, a także posłowie do PE z grup EPL i Renew Europe.

Manifest:

– wzywa Unię Europejską, rządy państw członkowskich i pracodawców do rzeczywistego zaangażowania się i podjęcia niezbędnych działań w celu osiągnięcia celu zerowej śmierci w pracy;

– wzywa do zwiększenia szkoleń BHP, ochrony, raportowania, inspekcji i kar;

– wzywa do nowych inicjatyw ustawodawczych i innych inicjatyw w kolejnym mandacie Komisji Europejskiej i Parlamentu od 2024 r., aby osiągnąć cel zero śmierci.

EKZZ planuje przekazać manifest z jeszcze większym poparciem politycznym dla instytucji UE w Dniu Pamięci Pracowników 2023.

Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Claes-Mikael Stahl powiedział:

„Ludzie chodzą do pracy, aby zarobić na życie, ale zbyt wielu ludzi w Europie zamiast tego traci życie. Rodzice, partnerzy i dzieci ludzi, którzy wychodzą do pracy i nigdy nie wracają do domu, ponieważ ktoś ściął wydatki na BHP, aby zaoszczędzić pieniądze lub uchwalił prawo nadal zezwalające na niebezpieczne praktyki w miejscu pracy.

Wiele istnień ludzkich zostało uratowanych dzięki surowszym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku dekad, ale nasze dane pokazują, że postęp w niektórych krajach zostaje zatrzymany, a w innych całkowicie odwrócony.

Fakt, że śmiertelne wypadki w miejscu pracy znów rosną w całej Europie, powinien spędzać sen z powiek pracodawców i polityków, a także pokazuje, że musimy odnowić nasze zobowiązania do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa w pracy.

Nikt nie uniknie śmierci. Ale śmierć w pracy jest inna. To fatalna strata, której można było uniknąć. Przerwanie tych tragedii jest absolutnie możliwe przy właściwej woli politycznej ministrów i eurodeputowanych, którzy zobowiązali się do podjęcia kroków niezbędnych do dojście do celu zerowej śmierci w pracy”.