Kryzys klimatyczny wymaga przepisów Unii Europejskiej dotyczących maksymalnych temperatur w miejscu pracy

Kolejne lato zabójczych upałów pokazuje, dlaczego Europa bardzo potrzebuje ustawy o maksymalnych temperaturach w pracy, aby chronić pracowników przed skutkami zmian klimatycznych.
Związki zawodowe wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań po tym, jak w zeszłym tygodniu w Hiszpanii dwóch pracowników straciło przytomność i zmarło z powodu udaru cieplnego. We Francji, w której nie ma w prawie maksymalnej temperatury w miejscu pracy tylko w 2020 r. w wypadkach związanych z wysoką temperaturą zmarło 12 osób.
Podobne tragedie staną się częstsze bez przepisów dotyczących bezpiecznych temperatur w pracy.
Według WHO ludzie pracują najlepiej w temperaturze od 16°C do 24°C. Badania pokazują, że gdy temperatura wzrasta powyżej 30°C, ryzyko wypadków przy pracy wzrasta o 5 -7%, a gdy temperatura przekracza 38°C, wypadki są o 10% do 15% bardziej prawdopodobne.
Zawroty, bóle głowy i skurcze mięśni to wczesne objawy udaru cieplnego, które mogą prowadzić do wymiotów, utraty przytomności i zgonów, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania.
Według Eurofound w całej UE 23% wszystkich pracowników jest narażonych na działanie wysokich temperatur przez co najmniej jedną czwartą czasu pracy, ale już w rolnictwie jest to 36% czasu pracy, a w przemyśle oraz w budownictwie – 38%.
Badanie przeprowadzone wśród członków EKZZ wykazało, że tylko kilka państw europejskich posiada ustawodawstwo zapewniające pracownikom bezpieczeństwo podczas upałów, choć limity bardzo się różnią:
Belgia: dopuszczalna temperatura to 29°C przy lekkim obciążeniu fizycznym, 26°C przy umiarkowanie dużym obciążeniu fizycznym, 22°C przy dużym obciążeniu fizycznym i 18°C przy bardzo dużym obciążeniu fizycznym
Węgry: 31°C dla siedzącego trybu życia i lekkiej pracy fizycznej, 29°C dla umiarkowanej pracy fizycznej i 27°C dla ciężkiej pracy fizycznej.
Łotwa: Maksymalna temperatura do pracy w pomieszczeniach to 28°C
Czarnogóra: Maksymalna temperatura pracy przy pracy na zewnątrz – 36°C
Słowenia: Temperatura powietrza w miejscach pracy nie może przekraczać 28 °C
Hiszpania: Maksymalna temperatura przy pracy siedzącej, takiej jak praca biurowa, wynosi 27°C, natomiast przy lekkiej pracy 25°C. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do wszystkich rodzajów pracy, ani do wszystkich pracowników, ani do wszystkich pomieszczeń.
W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego EKZZ wzywa Komisję Europejską do zlikwidowania luk w ochronie pracowników za pomocą dyrektywy w sprawie maksymalnych temperatur pracy.
UE i rządy państw muszą również egzekwować obowiązujące przepisy, wycofując się przy okazji z ogromnych redukcji liczby inspektorów pracy w ciągu ostatniej dekady.
Same porady nie są wystarczające, ponieważ dowody z USA pokazują, że pracownicy zaliczani do grupy prekariatu są najbardziej narażeni na przegrzanie, przy czym ponad 70% wszystkich zgonów związanych z przegrzaniem ma miejsce w pierwszym tygodniu pracy.
Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ Claes-Mikael Ståhl powiedział:
„Fale upałów mogą być śmiertelne dla osób pracujących bez ochrony przed słońcem, czego byliśmy już świadkami tego lata w Hiszpanii. Pracownicy codziennie znajdują się na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego i potrzebują ochrony, aby sprostać stale rosnącemu niebezpieczeństwu ekstremalnych temperatur.
Pogoda nie zna granic państwowych, dlatego potrzebujemy ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących maksymalnych temperatur pracy. Politycy nie mogą dalej ignorować zagrożeń dla naszych najbardziej narażonych pracowników w zaciszu swoich klimatyzowanych biur”.
Uwagi