Krystyna Dębkowska z nagrodą imienia Haliny Krahelskiej! Przeczytaj całą relację z Gali Państwowej Inspekcji Pracy