Konferencja o przyszłości Europy

16 stycznia 2020
Komentując rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dotyczącą zbliżającej się Konferencji o Przyszłości Europy Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział: „ Witamy rezolucję z zadowoleniem i doceniamy świetną pracą jaką wykonał Parlament Europejski przygotowując założenia Konferencji.
Powinna ona utorować drogę do bardziej sprawiedliwej Unii Europejskiej, a w konsekwencji do stanu, w którym wszyscy obywatele i pracownicy będą cieszyli się dobrej jakości miejscami pracy, dobrymi zarobkami, dobrej jakości edukacją i szkoleniami, a także właściwą ochroną socjalną.
Gorąco popieramy żądanie Parlamentu Europejskiego, by sprawy społeczne zostały umieszczone w priorytetach prac Konferencji, a EKZZ będzie naciskał na zmianę traktatów, w tym wpisanie do nich Protokołu o Postępie Społecznym, by mieć pewność, że ochrona socjalna, prawa pracownicze i związkowe są wzmocnione i otrzymują nadrzędny status.
Doceniamy, że rezolucja wzywa, by cztery reprezentacje partnerów społecznych były włączone do obrad plenarnych konferencji, a my będziemy pilnowali by ich pełny i stały udział miał miejsce podczas całego okresu trwania Konferencji”.