Kondolencje EKZZ z powodu śmierci Davida Sassoliego

Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią Davida Sassoliego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

David Sassoli był prawdziwym obrońcą europejskich wartości i demokracji, walczył o sprawiedliwszą i bardziej zjednoczoną Europę.

Był człowiekiem miłym i opiekuńczym, wybitnym postępowym liderem, zwolennikiem Europy Socjalnej oraz przyjacielem robotników i związków zawodowych. Będzie go bardzo brakowało.

Najgłębsze kondolencje Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dla jego rodziny i bliskich.