Komunikat EKZZ w sprawie głosowania stanowiska Konfederacji na temat europejskiej płacy minimalnej

Bruksela 24 lutego 2020

– do członków Komitetu Wykonawczego EKZZ

Drodzy koledzy.

Chcemy poinformować, że Komitet Wykonawczy EKZZ w głosowaniu przyjął „Odpowiedź EKZZ w ramach pierwszej fazy konsultacji partnerów społecznych wynikającej z art. 154 TFUE na temat możliwych działań związanych z płacą minimalną”.

Otrzymaliśmy 397 głosów „za”, 76 „przeciw” i 6 głosów wstrzymujących się. Oznacza to, że 83% członków poparło, 16% nie i 1% się wstrzymało.

Głosowanie odbyło się w procedurze pisemnej zgodnie z art. 19 konstytucji EKZZ o głosowaniu imiennym (okólnik z 7 lutego2020).

W załączniku szczegóły głosowania.

W związku z tym, że głosowanie wypadło jednoznacznie, odpowiedź EKZZ została 24 lutego wysłana do Komisji Europejskiej.