Komentarz do publikacji pierwszego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

Komentując publikację pierwszego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet powiedział:
„To kolejna stracona szansa na włączenie sprawiedliwej transformacji do bardzo potrzebnej polityki klimatycznej.
Przyspieszenie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym to szansa na walkę ze zmianami klimatycznymi, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu naszej zależności od Rosji. Zaproponowany przez Komisję pakiet idzie zatem we właściwym kierunku.
Jednak, podobnie jak w przypadku innych polityk klimatycznych i energetycznych, ważne jest, aby nie przeoczyć wyzwań społecznych, jakie pociągnie za sobą ta transformacja. Tymczasem pakiet nie zawiera konkretnych propozycji mających na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla pracowników w sektorach, na które będzie to miało negatywny wpływ. Należy również zwrócić większą uwagę na szkolenia, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej.
Wspaniale byłoby również zobaczyć niektóre konkretne pomysły tej polityki gwarantujące, że nowe miejsca pracy tworzone w gospodarce o obiegu zamkniętym oferują dobre płace, dobre warunki pracy i odpowiednią reprezentację związków zawodowych. W tej chwili we wniosku Komisji niewiele na ten temat widzimy.
Jeśli chodzi o zarządzanie, z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie Forum Ekoprojektu i mamy nadzieję, że ta przestrzeń pozwoli związkom zawodowym na przekazywanie obaw i żądań pracowników. Docenilibyśmy również bardziej konkretną rolę dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w pakiecie w celu przewidywania społecznych aspektów przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i zarządzania nią”.